Fyra knep till tydliga CTA (Call to action)

När content marketing ska leda till konvertering krävs det bra uppmaningar. De kallas på engelska call to action, och kan handla om allt från köp-knappar till ladda ned-knappar. Här är fyra bra riktlinjer för CTA:

  1. Placering. Google-statistik visar att det bästa stället för ett CTA-knapp är längre på förstaskärmen, innan användaren scrollat. Det ger alltså bättre effekt att ha en CTA längst upp på sidan än längst ned.
  2. Anpassa texten. Det är bäst att inte återanvända samma call to action på olika sidor om man inte måste. Ett sätt är att göra anpassade texter för olika kategorier på webbplatsen.
  3. Designen. En bra CTA använder varumärkets grafiska profil med färg och typsnitt, men ska ändå vara lite avvikande. De flesta färger fungerar men röd skapar uppmärksamhet och blå trovärdighet, visar en del undersökningar.
  4. Använd förstaperson. Alla tester visar att det är bättre med “Ladda ned min guide” snarare än “Ladda ned din guide”. En CTA som riktar sig i förstaperson till användaren kan ge uppemot 90% högre konvertering…