Spaningar

Dålig ekonomistyrning i den kreativa näringen?

Om man, som vi, verkar i den kreativa mediebranschen har det den senast tiden blivit nödvändigt att lära sig mer om ekonomi, i förekommande fall på grund av rekonstruktioner, men även skriverier om att de print-tunga mediehusen går på knäna oroar. Tyvärr.

Miljardbolaget Stampen är kanske den mest uppmärksammade ohmy_ca_0036_webrekonstruktionen, men lite varstans i mediebranschen kommer rapporter om bolag som inte klarar driften längre. Orsakerna är många, bland annat strukturella.

I Stampens fall var det nog en kombination av strukturell omvandling samt vanligt hederligt handhavarfel. Stampens ägare, Peter Hjörne, har växlat ut 300 miljoner i utdelning, köpt bolag konsekvent cirka dubbelt så dyrt som marknadsvärderingen och lekt upp momspengar som aldrig var Stampens. Det sistnämnda – momspengarna – visste han dessutom om, men lät ändå förvånad över Skatteverkets utslag. Att Stampen dessutom har ”reserverat” momsskulden i balansräkningen är också ett bevis på att de visste om hur det låg till. Notan får skattebetalarna och vi leverantörer stå för.

För de anställda kommer den statliga lönegarantin i spel som innebär att vi skattebetalare betalar de anställdas löner under rekonstruktionen. Det skyddet är förstås rimligt, men det blir ologiskt när ett bolag i en frilansbransch står inför konkurshot. Stampens frilansare får nämligen inte något skydd enligt lönegarantins modell. Föråldrat såklart, här har inte regelverket hängt med utvecklingen. Två fotografer som utför samma jobb ska förstås ha samma skydd, oavsett associationsform. Ändra regeln nu, tack! Skapa en statlig inkomstgaranti även för frilansare.

Ett annat problem med dagens regler är att det för enkelt att göra en rekonstruktion. Om vi tar Stampen som exempel har Hjörne och Brunegård shoppat bolag för bankens pengar typ 100% dyrare än marknadsvärdet och lyft fotbollsproffs-löner för besväret. När sedan kassaflödet inte klarar av amortering och räntekostnader är det bara för Hjörne att rekonstruera och alla leverantörer (och Skatteverket) förlorar 75 % av upparbetad fakturering. Min reflektion blir följande: Det kan vara bra att frysa skulder när ett företag är på obestånd i syfte att rädda jobb, men dessa skulder ska inte skrivas av utan frysas. Blir företaget friskt igen ska förstås skulderna betalas tillbaka. Konsekvensen av dagens ordning är att ägarna, Hjörne i detta fall, kommer närmare nästa miljonutdelning. Är det verkligen rätt?

I den kreativa näringen har ekonomistyrning inte stått högst upp på agendan historiskt. Det är ofta relativt små bolag utan egen ekonomiavdelning och bolagen drivs ofta av grundarna som troligen inte har Christian Ax:s bok ”Den nya ekonomistyrningen” på nattduksbordet. I en mer och mer osäker värld gör bolag i den kreativa näringen klokt i att anlita en bra redovisningskonsult och/eller revisor som arbetar proaktivt. Ge denna person full insyn i bolaget och anlita någon som har erfarenhet av vår lite speciella bransch.

Det måste till bättre ekonomistyrning i den kreativa näringen. Annars blir det fler rekonstruktioner.

Christian Albinsson, medgrundare av Oh My