Spaningar

Hjälp kunderna att undvika ”greenwash”!

Om man ska vara krass, och det ska man ju, så innebär den nya hållbarhetslagstiftningen en möjlighet till massor av nya uppdrag för oss inom content marketing. Good times! 1 600 företag beräknas omfattas av lagen och därmed vara skyldiga att redovisa sitt arbete inom hållbarhet för helåret 2017.

ac_aug13_230_sara

Här har vi contentbyråer ett stort ansvar. Vi kan bidra till att den nya lagstiftningen uppnår sitt övergripande syfte; hållbara företag och organisationer. Vi har kontaktytorna, vi har kunskapen, vi har verktygen att göra detta på ett sätt som når fram. Så kan vi inte bara kollektivt enas om att göra vårt bästa för att undvika ”greenwash”?!

Låt oss inte ta den lätta vägen och stanna vid att beskriva affärsmodellen utifrån företagets hållbarhetspolicy och berätta om de initiativ som redan finns. Vi har nu möjligheten att utmana våra uppdragsgivare att faktiskt lyfta fram allt, precis allt, på bordet och inte bara berätta om gårdagens insatser utan om morgondagens mål. Inte bara för att man måste utan som ett sätt att bygga sitt varumärke och visa upp på vilket sätt man är ett ansvarsfullt företag.

Strategisk hållbarhetskommunikation handlar mer om att peka ut vägen framåt än att berätta om vad man gjorde igår. Och alla har så mycket att vinna på att redovisa hela resan. Uppmuntra kunderna att sticka ut hakan och skryta om sitt hållbarhetsarbete, men hjälp dem först att göra ett ordentligt förarbete så att ni säkerställer att de inte har nöjt sig med att lägga till ”på ett hållbart sätt” efter visionen. Det måste finns en substans där under ytan, allra helst med interna ambassadörer som vill vara med och förändra på riktigt. Tänk också vilken employer branding som kommer på köpet!

Lika viktigt, om inte viktigare, är att lyfta upp det som är jobbigt. Varför har man inte lyckats minska koldioxidutsläppen mer än marginellt de senaste åren? Varför finns så många initiativ på miljösidan men nästan inget socialt ansvarstagande? Ta reda på fakta internt och berätta ärligt och transparent om de hinder som funnits på vägen och hur planen ser ut framåt. Då blir hållbarhetsredovisningen också det interna styrdokument som kan påskynda hållbarhetsarbetet och sätta ljus på vilka resurser som behövs internt för att nå målen.

Enligt Sustainable Brand Insight, som årligen sammanställer konsumenters syn på varumärken och hållbarhet, växer den konsumentgrupp som efterfrågar och kan tänka sig att betala extra för hållbara produkter stadigt. Den bästa hållbarhetskommunikationen är därför inte en satsning som görs en gång per år i en rapport, det är snarare ett perspektiv än ett attribut, där man året runt berättar inte bara vad man gör utan också hur.

Vårt verktyg inom content marketing, att berätta de sanna och äkta historierna, är som gjort för en levande hållbarhetskommunikation som med storytelling inte bara når ut utan som också når in och engagerar. Mervärdet i detta är värdeskapande på flera nivåer och ger så mycket mer än en bock i kanten: en intern stolthet, ett starkare varumärke och inte minst – en mer hållbar verksamhet, på riktigt.

Sara Marczak, kundansvarig projektledare, Åkesson & Curry