Spaningar

Nordiska företag satsar allt mer på content marketing.

I en färsk undersökning säger 58 % av de tillfrågade nordiska marknadscheferna att de kommer öka sina investeringar i content marketing under de kommande 12 månaderna. Samtidigt erkänner 1 av 3 svenska marknadschefer att de inte mäter effekten av sitt arbete.

BjornOwenGlad2-1024x885Nyligen publicerade Spoon den första nordiska undersökningen om content marketing någonsin. 300 marknadschefer i Sverige, Norge, Finland och Danmark berättar om sin syn på content marketing. Läsningen är både upplyftande och en smula oroande.

Bland annat lär vi oss att 58 % av de tillfrågade marknadscheferna kommer öka sina investeringar i content marketing under det kommande året, men att endast 50 % anser sig vara framgångsrika.

Oklar effekt och ökade investeringar
Undersökningen visar tydliga kopplingar mellan upplevd framgång och strategiskt arbete. De företag som dokumenterar sin strategi och mäter effekten av content marketing regelbundet upplever sig mer framgångsrika.

Det mest oroande resultatet av undersökningen är att endast 64 % av de nordiska marknadscheferna mäter effekten av sin content marketing.

Utan tydliga mål, mätbara KPI:er och regelbunden uppföljning är det omöjligt att skilja framgång från fiasko. Och det är något som svenska marknadsförare – både byråer och företag – måste ta på allvar.

Fem (statistiskt säkerställda) tips för att lyckas med content marketing:
1. Dokumentera din strategi
2. Sätt rimliga och tydliga mål
3. Satsa långsiktigt
4. Mät regelbundet effekten
5. Utvärdera och uppdatera din strategi regelbundet

Ta del av hela undersökningen här: http://spoonagency.com/se/academy/content-marketing-norden/

Björn Owen Glad, Marketing Manager Spoon

 

VÅR MEDLEMSBLOGG:
På bloggen Spaningar skriver individer som jobbar på Swedish Contents medlemsföretag om content marketing. Vill du också medverka? Skicka ett mail till info@swedishcontent.se