Hur värderar din kund samarbetet med dig?

aretsbyra

Årets Byrå är både en undersökning och en tävling som arrangeras av analysföretaget Regi.

Inom Årets Byrå finns bland annat kategorin Contentbyråer och Swedish Content Agencies uppmuntrar sina medlemmar att delta i undersökningen. Att utvärdera sina insatser, oavsett om det gäller kundnöjdhet eller andra uppnådda resultat, är givetvis alltid viktigt.  

Hur går det till?
I Årets byrå får byråkunderna utvärdera samarbetet med sina byråer under det senaste året. För detta använder Regi två huvudsakliga register:

1. Regi:s eget register med marknadschefer, kommunikationschefer med flera. Dessa får uppge vilka byråer de anlitat under det senaste året och utvärdera dem. 

2. Kompletterande register från byråerna där nya kunder och sådana som ligger utanför Regi:s register fångas upp. 

Samtliga intervjuer som genomförs är anonyma. Först sker ett utskick per mail, sedan tar telefonintervjuer vid.

Som byrå kostar det inget att delta, däremot kostar rapporterna som går att köpa i efterhand.

Kundlistor från byråerna kan skickas med denna mall. Observera att det finns avgränsningar gällande byråintäkt, vilka kunder som kan inkluderas etc. Alternativt, kontakta Emelie Johansson på Regi och berätta att ni vill vara med i undersökningen.

Deadline för att skicka in kundlistor är den 27:e oktober (det står ett tidigare datum på Regis hemsida, men Regi gör ett undantag för Swedish Contents medlemmar).

Under början av januari publiceras listan på de nominerade i Resumé, galan äger rum den 21 februari 2018 på Münchenbryggeriet.

Lycka till!