Spaningar

Tre skäl till att låta contentbyrån fixa köpen i sociala medier

Benke Carlsson Den köpta distributionens snabba tillväxt tolkas av många som en ny vår för mediebyråerna. Samtidigt skapar det kanske ännu större möjligheter för de som arbetar nära innehållet. När kraven på tempo, timing och optimering ökar går det inte längre att separera kreativitet från analys. Ett faktum som skapar fördelar för de som ”lever” med innehållet.

1. Ökad flexibilitet. I en tid då allt fler irriterar sig på mängden mellanhänder blir stegen mellan produktion och distribution i princip obefintliga om contentbyrån gör jobbet. Snabba och oväntade förändringar på de sociala plattformarna gör att material snabbt behöver korrigeras med ny bild, ny copy och så vidare. Om man då har ansvaret för både produktion och distribution kan detta snabbt fixas på plats istället för att bokas in via flera byråer. Om contentbyrån dessutom sköter optimering är det enklare att koppla resultat i annonseringsverktyg och webb till publicerat innehåll – och ta de snabba beslut som behövs i den vardagliga hanteringen. 

 

2. Optimal anpassning. För att distributionen ska bli så effektiv som möjligt behöver den vara med redan i idé- och produktionsstadiet. Sköter samma part både produktion och distribution blir distributionsteamet en del av produktionen, och kan från början ta fram innehåll som stöttar önskade effekter på olika plattformar. Istället för att 1) producera, 2) planera och 3) distribuera, kan allt göras parallellt. Då blir det enklare att följa hela kedjan, från produktion till analys.

 

3. Mer än räckvidd. Räckvidd är viktigt och sött som socker, och traditionellt har branschen fokuserat på just räckvidd och impressions (TV, OOH, print och så vidare). Men idag kan i princip vem som helst köpa social räckvidd. Mycket i plånboken ger mycket räckvidd, helt enkelt. Men resultaten säger sällan något om hur väl vårt innehåll har tagits emot. Vi behöver därför minska fixeringen på räckvidd och frekvens och istället ha koll på andra mätpunkter som ger ett värde för kunden. Vilka effekter kan vi se i den specifika plattformen i form av djupare engagemang? Hur beter sig målgruppen på webben när de klickat på en annons? Och hur kan vi bjuda in människor – våra målgrupper – till att delta och inte bara lyssna? 

 

Det är kanske inte är så underligt att det blir mer fokus på effekt när de som brinner för innehållet också publicerar och utvärderar framgången. Då kan man direkt se vad som fungerar och inte fungerar, och hur publiken reagerar. Samtidigt betyder det att contentbyrån måste ta ett kliv framåt och hålla sig med nya kompetenser och verktyg. Ska man göra mer omfattande och långsiktiga insatser krävs ofta både styrka och bredd i kompetens. Och då kan ett tätt samarbete med en mediebyrå vara avgörande. De som envisas med att arbeta som de alltid gjort riskerar att bli ifrånsprungna.

 

Som en bonus kan vi passa på att öka öppenheten. Det är på tiden att branschen blir bättre på att visa hur man jobbar med köpt distribution. Kalla det transparens eller vad du vill, i praktiken handlar det om att skapa förståelse för relationen mellan insats och effekt. Ökar vi den kunskapen kan vi alla – från kreatören till analytikern – göra ett bättre jobb. Och bjuder vi in kunden på samma resa får vi smartare och mer engagerade köpare. Här borde contentbyrån visa vägen. 

Benke Carlsson, Chef Strategi och analys OTW

SWEDISH CONTENTS MEDLEMSBLOGG:
På bloggen Spaningar skriver individer som jobbar på Swedish Contents medlemsföretag om content marketing. Vill du också medverka? Skicka ett mail till info@swedishcontent.se