Åkesson & Curry

Företagets egen presentation:

Åkesson & Curry är den lilla byrån med den stora kompetensen. Och samtidigt den stora byrån med det kundnära och flexibla arbetssättet. Vi hjälper våra uppdragsgivare att bygga värdeskapande relationer med interna och externa målgrupper, genom strategisk utveckling av kommunikationslösningar – och genom en trygg och effektiv produktion av redaktionella produkter såsom kundtidningar, interntidningar, årsredovisningar, webbplatser, redaktionella filmer, nyhetsbrev etcetera.

Åkesson & Curry

Sveavägen 62 111 34 Stockholm 08 402 41 50 info@akessoncurry.com www.akessoncurry.com
Grundat: 1998 Antal anställda: 26
Interntidning för Swedavia - Swedavia Magazine

Interntidning för Swedavia - Swedavia Magazine

Tidningens syfte är att bidra till god kommunikation och därigenom stärka den interna samhörigheten och motivationen inom koncernen. Swedavia Magazine ger inspiration för medarbetare att söka och dela med sig av kunskap. Tidningen ger också förståelse för hur övergripande mål relaterar till skeenden och enskilda medarbetares arbetsuppgifter.
Åkesson & Currys uppgift har varit att skapa ett helt nytt format för interntidningen, i samklang med Swedavias hela internkommunikation.

Kundtidning för Teracom Sverige - Mhz, papper och läsplatta

Kundtidning för Teracom Sverige - Mhz, papper och läsplatta

Magasinet Mhz [Megahertz] har, liksom hela Teracom, ett viktigt och komplext uppdrag. Teracom äger och driver det digitala tv- och radio-marknätet i Sverige och har kunder som kräver pålitlighet och exakthet. Kundtidningen Mhz har som uppgift att beskriva Teracom som den självklara auktoriteten och samlingspunkten inom digital mediadistribution – och sammanför teknik och människor inom sin bransch på ett fördjupande men samtidigt tillgängligt sätt.
Åkesson och Curry har genomfört en omfattande utvecklingsarbete inför lanseringen av Mhz 2013, och producerar även tidningen för läsplatta.

Webbplats för Försvarsmakten

Webbplats för Försvarsmakten

Åkesson & Curry har tillsammans med Försvarsmaktens HR-centrum och dess teknikleverantör utvecklat en helt ny webbplats för alla som är intresserade och vill veta mer om en karriär inom Försvarsmakten. Försvarsmaktens rekryteringswebbplats är en målgruppsanpassad one-stop-shop för rekrytering och employer branding.
Å&C har haft ansvar för övergripande projektledning och innehållskoncept, samt produktion av text- och bildredaktionellt innehåll. Bland annat innehåller webbplatsen, som blivit prisbelönad under 2013 och 2014, beskrivningar för cirka 150 unika befattningar, samt fakta om verksamheten och sådant som förmåner och villkor för den anställda.

rekrytering.forsvarsmakten.se