Borg & Owilli

Företagets egen presentation:

Borg & Owilli är en innovativ byrå med fokus på Content Marketing. De flesta byråer har sina egna definitioner av vad content marketing är. För oss handlar det om att utforma värdeskapande innehåll som bidrar till att berätta företagets story. Dessutom ser vi till att välja rätt kanaler för maximerad räckvidd. Paketera, producera och publicera. Tre P – svårare än så behöver det inte vara.

Borg & Owilli

Stureplan 2, 3 trappor 114 35 Stockholm borgowilli.se/
Antal anställda: 21