Intellecta Corporate

Företagets egen presentation:

Intellecta Corporate erbjuder innovativ kommunikationsrådgivning och vi har kraften att genomföra det vi planerar. Strategisk rådgivning utgör grunden och vi behärskar såväl innehåll som plattform – oavsett vilka kanaler som väljs. Tillsammans med våra kunder bygger vi verksamhet och varumärken. Genom kommunikationen får vi budskap att nå fram och affärer att växa.  Kundtidningar, tryckta och digitala årsredovisningar, personaltidningar, mediaträning och PR-aktiviteter är självklara delar i det vi gör. Appar, hemsidor och intranät är andra liksom filmer och kampanjer för sociala medier. Vi jobbar med mångfasetterade verksamheter som kräver komplexa lösningar. Med 60 egna kommunikationskonsulter och hundratals medarbetare inom Intellectakoncernen löser vi våra uppdragsgivares problem – inom givna ramar.

Intellecta Corporate AB

Box 190 63 104 32 Stockholm 010-212 21 00 corporate@intellecta.se www.intellectacorporate.se
Antal anställda: 60
Astra Zeneca, Ny webbplats

Astra Zeneca, Ny webbplats

Tillsammans med AstraZeneca tog Intellecta fram den webbstrategi och det koncept som skulle styra arbetet med den nya webbplatsen. Intellecta ansvarade för arbetet att ta fram wireframes, design, textbearbetning och programmering av webbplatsen.

Banverket- profilrevidering

Banverket- profilrevidering

Analys och utvärdering av befintlig image och önskad identitet för att identifiera problem och åtgärdsrekommendationer. Ett webbaserat verktyg togs fram för att skapa en enhetlig och stark profil.

Teracom- informationskampanj

Teracom- informationskampanj

I samband med digital-TV-övergången fick Intellecta Corporate i uppdrag att stödja Teracom med en rikstäckande informationskampanj som lanserades brett via direktutskick och annonser i lokalpress. Samt en flash-animerad karta över ombyggnaden.