Rubrik

Företagets egen presentation:

Rubrik är en contentbyrå som i snart 30 år har hjälpt våra kunder med värdeskapande kommunikation. Vi erbjuder analyser som leder fram till lönsamma innehålls- och kanalstrategier, men också produktion av relevant innehåll i alla kanaler. Vi jobbar med både intern och extern kommunikation och är övertygade om att den bästa effekten nås när företagets insida matchar utsidan.

Rubrik är en liten personlig byrå, men med en stor byrås muskler. Vi är en del av More Ventures Group som består av elva företag med 120 kommunikationsexperter. Vårt helhetserbjudande sträcker sig från content marketing, pr, reklam, film och digital utveckling till event och affärsutveckling. Tillsammans skräddarsyr vi team med de kompetenser som är relevanta för varje enskild kunds behov. Tio av bolagen finns i Göteborg och sju av oss sitter tillsammans på Kaserntorget 6, däribland Rubrik.

Kontakt:
Ingrid Hellgren Sjöberg, vd Rubrik
Tel 031-719 06 08
ingrid@rubrik.se

 

Kontakt

Ingrid Hellgren Sjöberg Telefon: 031-719 06 08 ingrid@rubrik.se

Rubrik AB

Kaserntorget 6 411 18 Göteborg 031-719 06 08 ingrid@rubrik.se www.rubrik.se
Grundat: 1988 Antal anställda: 14
Tidningen Trossen

Tidningen Trossen

Trossen är ett magasin som fyra gånger per år går ut till Sjöräddningssällskapets drygt 100 000 medlemmar. Sjöräddningssällskapet finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter och donationer, och är beroende av sina medlemmar. Därför krävs en stark vi-känsla och ett av tidningens syften är just att stärka samhörigheten mellan frivilliga sjöräddare och föreningens övriga medlemmar. Tidningen ska även sprida nyttig kunskap om båtliv och sjösäkerhet samt öka kännedomen om Svenska Sjöräddningssällskapets verksamhet.

Webbaserad utbildning för Göteborgs Stad

Webbaserad utbildning för Göteborgs Stad

Under våren 2015 lanserades en ny introduktionsutbildning för alla medarbetare inom Hemtjänsten i Göteborgs Stad. Utbildningen syftar till att skapa en samsyn i organisationen genom att visa på hur man ska hantera konkreta vardagssituationer och genom att ge en introduktion i lagar och regler. Utbildningen visar också hur medarbetarna kan utveckla och påverka sitt dagliga arbete. Introduktionsutbildningen bygger på en så kallad vårdresa där man följer en brukare från hennes första kontakt med hemtjänsten och framåt i processen. Utbildningen är webbaserad och innehåller även filmat material med exempel på situationer som medarbetarna möter i sin vardag.

Värderingsarbete Swegon

Värderingsarbete Swegon

För att möta förändringar i omvärlden behövde Swegon nya värdeord och en plan för hur de skulle spridas och implementeras i organisationen, som är spridd över stora delar av världen. Rubrik har stöttat Swegon hela vägen i arbetet, från framtagandet av själva värderingarna till ett helhetskoncept för implementeringen. Konceptet består bland annat av en film som beskriver bakgrunden till de nya värderingarna, workshopmaterial och en digital plattform för utbyte av erfarenhet mellan Swegons olika bolag och arbetsplatser. Rubrik producerar också Swegons interntidning Oxygen på fem språk, vilket blir ytterligare en viktig kanal för förankringen av de nya värdeorden.