Content Day

Content Day är en årligt återkommande temadag som arrangeras av Swedish Content Agencies och har till syfte att visa på bredden och möjligheterna med content marketing. Dagen bjuder på inspiration, kunskap och spännande möten för alla som vill lära sig mer om content marketing.

Content Day 2017 ägde rum den 25 januari i Stockholm. Bland talarna fanns framtidsspanaren Siduri Poli och retorikexperten Elaine Eksvärd.

Är du intresserad av samarbeten eller har andra frågor rörande Content Day, kontakta Elisabeth Thörnsten på Swedish Content Agencies

Tidigare upplagor av Content Day
Du hittar många fina bilder på vår Facebook-sida och eventsajten för 2017 är contentday.se