Medlemsansökan

Swedish Content Agencies verkar för att höja anseendet och intresset för content marketing, höja kvaliteten i branschen samt för att gemensamt komma fram till relevanta och trovärdiga metoder för att mäta effektiviteten hos våra produkter.

Syftet med Swedish Content Agencies är att tillsammans göra sådant som gagnar branschen och som medlemsföretagen inte alltid kan göra var för sig. En viktig del i detta är att bistå medlemmarna med information om nya rön och aktuell forskning på området, resultat av marknadsundersökningar, kvalitetsfrågor samt etiska frågor.

Som medlem får du bland annat:

  • presentera ditt företag på vår wepplats.
  • ett fint medlemsbevis som är en kvalitetsstämpel gentemot dina kunder.
  • kostnadsfri juridisk rådgivning.
  • delta med rabatterad tävlingsavgift i Swedish Content Awards samt får medlemspris på biljetter till prisutdelningen.
  • delta till medlemspris på Content Day.
  • delta kostnadsfritt på medlemsseminarier.
  • delta på vår årliga vd-middag i samband med årsmötet.

För mer information skicka ett mail till info@swedishcontent.se

Serviceavgiften för medlemskap i Swedish Content Agencies är beroende av omsättningen föregående år exkl moms.

Utöver serviceavgiften tillkommer en årlig medlemsavgift på 100 kronor samt en engångsavgift för inträdet på 100 kronor.

Serviceavgifter 2017

Omsättning: upp till 10 miljoner kr: Serviceavgift 11 000 kr
Omsättning: 10 – 20 miljoner kr: Serviceavgift 16 500 kr
Omsättning: 20 – 30 miljoner kr: Serviceavgift 22 000 kr
Omsättning: 30 – 40 miljoner kr: Serviceavgift 27 500 kr
Omsättning: 40 – 50 miljoner kr: Serviceavgift 33 000 kr
Omsättning: Över 50 miljoner kr: Serviceavgift 38 500 kr

Vill du söka medlemskap i Swedish Content Agencies? Då kan du fylla i din MEDLEMSANSÖKAN här.

Läs våra stadgar innan du skickar in din medlemsansökan.