Arbetsgrupper

Delar av Swedish Contents arbete bedrivs i arbetsgrupper. Grupperna består av personer från medlemsföretag som genom diskussioner kan förbereda olika beslut för styrelsen alternativt själva fatta beslut inom olika områden. Genom att ingå i en arbetsgrupp bygger du även ditt personliga nätverk. För närvarande har Swedish Content två aktiva arbetsgrupper.

Arbetsgruppen för Content Day
Benke Carlsson, OTW
Kajsa Ericson, Starlings
Björn Owen Glad, Spoon
Oscar Johansson, Glory Days
Victoria Lagercrantz, Wasp
Anna Olsson, Make Your Mark
Joanna Rydbeck, Media Planet
Jonna Säll, N365
+ vd för Swedish Content Agencies

 

Arbetsgruppen för Swedish Content Awards
Andreas Bergius, Starlings
Kajsa Ericson, Starlings
Nellie Sörman, Borg & Owilli
Maria Westman, Chimney
+ vd för Swedish Content Agencies

Om du själv är intresserad av att delta i någon av arbetsgrupperna eller kanske vill initiera en ny grupp som du tycker att behövs, skicka ett mail till info@swedishcontent.se