1997
1997

1997

Ett första möte hålls, med representanter från olika företag, för att diskutera behovet av en branschorganisation för kundtidningsproducenter.
1999
1999

1999

Arbetet med att bilda en förening tar mer konkret form när representanter från olika företag återigen träffas för att diskutera hur en förening skulle kunna öka intresset för kundtidningar.
2000
2000

2000

Marknadstidningsakademins första riktiga årsmöte hålls i Åkesson & Currys lokaler.
2001
2001

2001

Den första svenska tävlingen bara för kundtidningar, Guldbladet, hålls på Restaurang Koloni i Stockholm.
2004
2004

2004

Guldbladstävlingen utökas till en Guldbladsdag (som dock inte finns längre).
2006
2006

2006

Marknadstidningsakademin byter namn till Sveriges Uppdragspublicisiter.
2007
2007

2007

Guldbladsdagen flyttas till Operaterassen. Det blir rekord i både antal deltagare och inskickade bidrag.
2009
2009

2009

Sveriges hittills största undersökning om kundtidningars effektivitet, EFFU, genomförs i samarbete med TNS Sifo. Resultatet visar att kundtidningen som kanal både ökar köpbenägenheten och stärker varumärket.
2011
2011

2011

Ett samarbete med MAQS Law Firm inleds. Föreningen kan nu erbjuda medlemmarna kostnadsfri juridisk rådgivning.
2012
2012

2012

Mitt under Guldblads-galan i maj 2012 annonseras det att Svenska Uppdragspublicister byter namn till Swedish Content Agencies.
2013
2013

2013

I december 2013 arrangerar föreningen temadagen Content Day för första gången. Bland talarna finns Fritidsresors Lottie Knutson och den brittiska byrån Seven. Dagen besöks av närmare 250 personer.

Historia

Några årtal och händelser som summerar Swedish Content Agencies historia

1997: I januari 1997 hålls ett första möte där ett tiotal representanter från olika företag närvarar för att diskutera behovet av en branschorganisation för kundtidningsproducenter.

1999: Arbetet tar mer konkret form under 1999 då representanter från olika företag återigen träffas. Föreningen, vars namn föreslås bli Marknadstidningsakademin (MTA), ska arbeta för att öka intresset och höja anseendet för marknadstidningar och kundtidningar. Ett tydligt syfte är att höja branschens allmänna kvalité och värna om det journalistiska hantverket.

2000: Den 2 maj 2000 hålls MTA:s första årsmöte i medlemsföretaget Åkesson & Currys lokaler.  I slutet av det första verksamhetsåret har föreningen uppnått 16 medlemmar.

2001: Den första MTA-guiden kommer ut. I den presenteras alla medlemmar samt en rad fakta om kundtidningen som marknadsföringsverktyg. Den första tävlingen för kundtidningar, Guldbladet, hålls den 7 maj 2001 på Restaurang Koloni i Stockholm.

2004: Guldbladstävlingen utökas till en egen Guldbladsdag som och hålls den 13 maj.

2006: Marknadstidningsakademin byter namn till Sveriges Uppdragspublicisiter för att tydligare visa på föreningens verksamhetsområde och medlemmar.

2007: Guldbladsdagen flyttas till Operaterassen och det blir rekord direkt i både antal deltagare och inskickade bidrag.

2009: Antalet nomineringar till Guldbladet ökar med 60 procent. Effektmätningsundersökningen, EFFU:s rapport om kundtidningar presenteras och visar att kundtidningen ökar både köpbenägenhet samt stärker varumärken.

2011: Ett samarbete med MAQS Law Firm inleds. MAQS blir föreningens juridiska samarbetspartner som erbjuder medlemmar möjligheten att erhålla kostnadsfri juridisk rådgivning.

2012:  Mitt under Guldbladets prisutdelning i maj 2012 byter Svenska Uppdragspublicister namn till Swedish Content Agencies. Namnbytet sker för att visa på att medlemmarna både gör tryckta produktioner och digitalt material.

2013:  I december arrangerar föreningen temadagen Content Day för första gången. Bland talarna finns bland annat Fritidsresors Lottie Knutson och den brittiska byrån Seven. Dagen besöks av närmare 250 personer.