Förändringar på Swedish Content Agencies

12 maj 2020 |

Från och med maj arbetar Sonja Björk Ebert som tillförordnad vd för Swedish Content Agencies, då Sonja parallellt kommer att arbeta med andra uppdrag.

Sonja kommer att arbeta en dag per vecka för föreningen, fram till i mitten av oktober och ha fokus på våra medlemmar och vår tävling Swedish Content Awards som äger rum i höst. Under denna period kommer föreningen att rekrytera en ny vd.

För dig som medlem eller du som vill ha kontakt med Sonja, finner henne på nedanstående kontaktuppgifter.

Sonja Björk Ebert, tf vd
+46 (0)70-980 00 27
sonja@swedishcontent.se