Företagets egen presentation:

Åkesson & Curry är den lilla byrån med den stora kompetensen. Och samtidigt den stora byrån med det kundnära och flexibla arbetssättet. Vi hjälper våra uppdragsgivare att bygga värdeskapande relationer med interna och externa målgrupper, genom strategisk utveckling av kommunikationslösningar – och genom en trygg och effektiv produktion av redaktionella produkter såsom kundtidningar, interntidningar, årsredovisningar, webbplatser, redaktionella filmer, nyhetsbrev etcetera.