Företagets egen presentation:

Borg Owilli Agency är en content marketing-byrå specialiserad på business-to-business, public affairs och industribolag. Vi tror att kreativitet och mod är förutsättningar för att kunna skapa innehåll som får spridning av sig självt och tycker att de produkter och tjänster som är mest komplexa ofta är de som är mest intressanta. Oavsett problemställning tar vi oss an uppdraget med energi och nyfikenhet. En av våra främsta styrkor är att vi är lika bra på att distribuera innehållet som på att producera det.

Kontakt:

Ingrid Engen

Telefon: 072-078 0293