Företagets egen presentation:

Välkommen till en kommunikationsbyrå som får affärsdriven internkommunikation att göra skillnad. Vi bygger alla våra lösningar inifrån och ut eftersom det är så vi lyckas med våra kunders kommunikativa utmaningar. Vi har stor kunskap och erfarenhet av strategisk kommunikation och bidrar med kreativa lösningar på de utmaningar som moderna organisationer står inför. Vi menar att engagemanget driver affären och därför hjälper vi våra kunder att öka det, för då stärks deras varumärken och i förlängningen ökar det deras lönsamhet. Vi skapar kreativa koncept och arbetar med content marketing och content management. Våra contentstrategier är kopplade till våra kunders visioner och affärsmål. Vi hjälper också till att aktivera content genom till exempel möten, event, digital närvaro, sociala medier, magasin, rapporter mm. Inom Brand New Communication så har vi också projektet ”hejdigitalt!” som främjar digital innovation och ger digital affärskunskap.

Kontakt:

Emma Egnell

Telefon: 0709-900 980

emma@brandnewcommunication.se