Företagets egen presentation:

Intellecta Corporate erbjuder innovativ kommunikationsrådgivning och vi har kraften att genomföra det vi planerar. Strategisk rådgivning utgör grunden och vi behärskar såväl innehåll som plattform – oavsett vilka kanaler som väljs. Tillsammans med våra kunder bygger vi verksamhet och varumärken. Genom kommunikationen får vi budskap att nå fram och affärer att växa.  Kundtidningar, tryckta och digitala årsredovisningar, personaltidningar, mediaträning och PR-aktiviteter är självklara delar i det vi gör. Appar, hemsidor och intranät är andra liksom filmer och kampanjer för sociala medier. Vi jobbar med mångfasetterade verksamheter som kräver komplexa lösningar. Med 60 egna kommunikationskonsulter och hundratals medarbetare inom Intellectakoncernen löser vi våra uppdragsgivares problem – inom givna ramar.