UNT Content Studio är Mediehuset UNT:s inhousebyrå med fokus på konceptutveckling och content marketing.

Vi tar ett helhetsgrepp om våra kunders budskap och marknadsstrategi, samt hjälper företag med allt från strategisk rådgivning kring innehållsmarknadsföring, redaktionell strategi, framtagande av kampanjer och filmproduktion till redaktörskap i sociala medier och rådgivning vid medieköp. Då vi arbetar fram koncept tänker vi alltid medieoberoende, vilket gör att den kreativa processen aldrig begränsas på grund av något specifikt medieformat. Digitala och sociala plattformar är lika mycket hemmaplan för oss som print och event.

Med engagemang och nyfikenhet hjälper vi allt från lokala småföretag till landsting och kommun – främst på den uppländska marknaden – att på ett smart sätt nå ut.

Hos UNT Content Studio hittar du en kärntrupp bestående av redaktörer, sociala medieexperter, campaign managers, analytiker, creative director, filmproducent, projektledare och seniora medierådgivare. Vi samarbetar även med framstående frilansmedarbetare kring text, bild och film.

 Välkommen till en kreativ byrå som har din verksamhet i fokus!

Kontakt 

Anna Fuhrman

Telefon: +46 (0)70-245 01 09