Benke Carlsson

Ledamot

OTW

Företag: OTW

Titel: Chef Strategi och analys

Bakgrund: Grundare/Vice VD Publik, marknadschef Journalistgruppen/Citat, bildbyråchef, museiintendent, bildjournalist och författare till ”Street Art Cookbook”, ”Street Art Stockholm” och ”Svensk punk 77-81 Varför tror du vi låter som vi låter…”

Motto: Ha mer kul.

Tillbaka till styrelsen