Maria Westman

0rdförande

C by West

Företag: C by West

Titel: Founder & Communication Advisor

Min bakgrund:Med över 20 års erfarenhet inom media, kommunikation och content marketing & management, har jag för flera företag utvecklat koncept, strategier och olika format av genomföranden. Förutom att vara ordförande i Swedish Content Agencies arbetar jag som kommunikationsrådgivare på C by West samt föreläser på IHM Business School.

Motto: ”Allt ordnar sig”. Har haft det så länge jag minns, och det har alltid funkat. Jag är en målinriktad problemlösare, jag lever efter mitt motto. Jag ser till att ordna det för de jag samarbetar med och för mig själv. Håller man ett positivt framåtriktat angreppssätt så ordnar sig ju allt förr eller senare, på något sätt.

Tillbaka till styrelsen