Bli medlem

Det finns många fördelar med att vara medlem i Swedish Content Agencies:

  • Ni får möjlighet att påverka branschen och dessutom träffa branschkollegor och skapa nätverk.
  • Delta på seminarier och få kunskap om content marketing.
  • Vi arrangerar även seminarier dit kommunikationsköpare bjuds in.
  • Medlemspris för deltagande på Content Day och Swedish Content Awards.
  • En mängd medlemsförmåner så som juridisk hjälp i branschspecifika frågor.
  • Ni presenteras utförligt på swedishcontent.se vilket kan generera leads för er.
  • Många av medlemsföretagen vittnar om att det är en ”kvalitetsstämpel" mot kunder och presumtiva kunder att vara med.

Jag vill läsa mer om medlemsförmåner

Det är företaget som är medlem i föreningen men medlemstjänsterna omfattar alla på företaget. Som medlemmar betalar ni en årlig medlemsavgift (100 kr) samt en avdragsgill serviceavgift som baseras på företagets omsättning. För nya medlemmar tillkommer även anslutningsavgiften 100 kr (ej moms) som är en engångsavgift.

Serviceavgifter:

Omsättning: upp till 10 miljoner kr: Serviceavgift 11 000 kr
Omsättning: 10 – 20 miljoner kr: Serviceavgift 16 500 kr
Omsättning: 20 – 30 miljoner kr: Serviceavgift 22 000 kr
Omsättning: 30 – 40 miljoner kr: Serviceavgift 27 500 kr
Omsättning: 40 – 50 miljoner kr: Serviceavgift 33 000 kr
Omsättning: Över 50 miljoner kr: Serviceavgift 38 500 kr

Koncernmedlemskap: max 100 000 kr för 2–5 bolag oavsett total omsättning. För mer information, se våra stadgar eller kontakta oss.

Läs våra stadgar innan du ansöker om medlemskap

Kontakta oss så skickar vi medlemsansökan.
Fyll i ditt telefonnummer om du har frågor och vill bli uppringd.