Ansvaret för mediaköpen förflyttas ytterligare

Oscar Johansson

Oscar Johansson

Vice ordförande

Glory Days Media

15 april 2019 |

I Swedish Content Agencies verksamhetsberättelse för 2018 delade styrelsen med sig av sina hetaste trendspaningar om content marketing. Det här är den första spaningen, skriven av vice ordförande Oscar Johansson.

Tidigare fanns en tydligare gräns mellan ett företags marknadsaktiviteter i köpta kanaler och de egna kanalerna. Denna gräns håller likt ett streck i sanden på att suddas ut allt mer.

I traditionell marknadsföring och reklam pekar avsändaren allt oftare till de egna kanalerna, oftast i syfte att målgruppen ska ta del av företagets innehåll i form av kunskap, inspiration och underhållning. Ska man idag få räckvidd och engagemang på sitt innehåll i sociala medier är betald annonsering nästintill ett krav. Att man jobbar aktivt med SEM och SEO för sin webbplats, som oftast är navet i företags content marketing, är en hygienfaktor.

Ska man lyckas med sin content marketing fullt ut, så räcker det inte att skapa fantastiskt innehåll och i ett sista steg lägga på ett lager med betald distribution: Den betalda distributionen måste avhandlas redan i det strategiska planeringsarbetet.

Under 2019 kommer sannolikt de som jobbar med företagets egna kanaler och content marketing att få ett större ansvar för företagets mediaköp och man kommer i mindre utsträckning outsourca dessa. Och om detta uppdrag outsourcas så kommer det inte göra så fragmenterat som det gjorts tidigare, utan man kommer låta den partner som varit med och jobbat strategiskt med innehållet sköta distributionsuppdraget, oavsett vilken kanal det gäller.