Därför är frågan viktigare än svaret

23 februari 2018 |

Content marketing befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Äntligen börjar företag och organisationer ställa sig de verkligt intressanta frågorna. Det är frågorna, och inte nödvändigtvis svaren, som driver branschen framåt.

 

Olle Lindholm, Marketing manager, Spoon.

Olle Lindholm, Marketing Project Manager, Spoon.

I sin senaste bok Killing Marketing, ställer författarna Joe Pulizzi och Robert Rose följande fråga:

”Hur kan marknadsavdelningen generera egna intäkter?”

Genom sin fråga ställer författarna traditionell marknadsföring på sin spets. Joe Pulizzi och Robert Rose menar att modern marknadsföring ska vara så bra att konsumenter vill betala för den, vilket ger helt nya områden för marknadsförare att utforska.

Om vi tänker efter, så bygger all vetenskap på frågor. Forskare formar en hypotes, som de sedan testar och falsifierar. Tänk om marknadsförare skulle arbeta likadant?

Precis som Copernicus undrade om jorden åkte runt solen, behöver marknadsförare ställa frågor om sitt eget universum. Hela tiden försöka förstå, ifrågasätta, testa och förbättra. Svaret skiljer sig från företag till företag, från situation till situation, men frågan förblir den centrala ingrediensen.

Konsten att ställa rätt frågor, till rätt personer, vid rätt tidpunkt, är helt avgörande för de organisationer som vill arbeta mer insikts – och datadrivet. I grunden handlar det om att våga utmana konventioner och tänka nytt, vilket inte alltid är det lättaste (eller det populäraste).

Att hitta ett effektivt förhållningssätt till content marketing är något som blir allt viktigare för företag. Hur ska vi jobba med content marketing? Hur ska vi organisera oss internt? För att lyckas med content marketing, måste ditt företag ha mod att bemöta verkligheten och fortsätta ställa frågor.

Kom ihåg, det är frågorna som leder oss framåt.