Den upplysta beställaren

Lisa Bydler

Lisa Bydler

Suppleant

Curious Mind

16 april 2019 |

I Swedish Content Agencies verksamhetsberättelse för 2018 delade styrelsen med sig av sina hetaste trendspaningar om content marketing. Det här är den sjunde spaningen, skriven av Lisa Bydler.

”För inte så länge sedan startade kunduppdragen med en genomgång i hur man sätter mål, utvärderar resultat och hittar sina målgrupper. Vi ser nu att kunderna blir bättre och bättre på att själva definiera, avgränsa och sätta mål redan i beställningen. Man känner också ofta sin målgrupp bättre – vilka kanaler de föredrar, vilka intressen de har och så vidare. Vi som utförare har ett bra underlag att utgå ifrån vilket också påverkar slutresultatet. Vi har ett fortsatt ansvar i att vidareutbilda kunderna genom transparens och konkreta uppföljningar. Definitivt mer utmanande men framför allt roligare och mer utvecklande för oss i branschen!”