Engagemang + passion = effektfullt content

Maria Westman

Maria Westman

0rdförande

C by West

17 augusti 2016 |

Det är tidig morgon, soligt men lite svalt. Jag är på väg till jobbet, full av energi. Workshopen med nya kunden ser jag fram emot. Väl inne på kontoret så passerar jag mitt skrivbord och plockar ihop lite saker. Där ser jag den lilla lappen som sitter på min skärm, där står ordet ”Passion”.

Vi förbereder mötesrummet och när kunden dyker upp är det ett kreativt kaos. Detta är bland det roligaste som finns, att ta sig an en ny kund och sätta igång med att skapa content. Vd och försäljningschef dyker upp först, följt av kommunikationschef och produktchef. Vi startar mötet och vd inleder med en presentation av visionen. Försäljningschefen fyller på med satsningar och önskade mål. Förväntan är hög.

”Vi måste öka försäljningen och ta ännu fler marknadsandelar.” ”Vi måste sticka ut bland konkurrenterna.” ”Vi måste visa våra speciella produkter och tjänster.” ”Vi måste få ut bra content som stärker allt detta.” Önskelistan görs lång över självklara affärsmässiga mål, och någonstans där mitt i, ställer jag frågan: ”Vad tycker ni är roligt? Vad är ni passionerade över?” På skärmen visas just då världskartan över alla marknader. Vd:n tittar frågande på mig. ”Det är mycket som är roligt, men nu måste vi generera intäkter.”

Men försäljningschefen kommer direkt med sitt svar: ”Jag älskar att göra affärer, det tycker jag är roligt. Igår träffade jag en kund som vill växa med oss på en helt ny marknad.” Produktchefen fyller på och berättar om sin passion att sitta och handskissa på nya produkter. Vi ställer följdfrågor och deras svar ger oss fler bra contentidéer, vi samlar ihop och antecknar. Vd:n kommer till slut fram med sin passion. ”Jag tycker det är härligt när alla är samlade på huvudkontoret. Jag känner ett engagemang när jag får prata med mina kollegor, få veta att de trivs och har roligt på jobbet.” Hans svar sätter stämningen för resten av dagen och för hela contentarbetet.

Engagemang och passion skapar i sig själv väldigt bra content, anser jag. Det är egentligen ganska enkelt. Självklart ska finansiella mål uppnås och överträffas, men jag ser ofta en hets i att ha fokus på att till exempel kommunicera sin marknadsexpansion och tillväxt. Och den egna passionen, den egna storyn, glöms då lätt bort och det blir oftast snabbt content i form av produktinformation och enklare presentationer.

Alla delar fyller en funktion i en contentsatsning, här är en bra illustration av delarna i ”Culture of Content”. Källa Rebecca Lieb och Altimeter. http://www.altimetergroup.com/2014/12/a-culture-of-content/

När jag föreläser i Content Marketing & Management på IHM Business School, så lyfter jag fram vikten av att skapa en ”contentkultur” som inkluderar allt och alla. Från det strategiska i affären, grundvärderingarna och organisationen. Till det taktiska, såsom produktion, kanaler, mätning och uppföljning. Att få en förankring i affären och även skapa ett engagemang med din contentsatsning är nödvändigt.

Om vi tittar på vad som gynnar affären i ett större perspektiv så är det bevisat att medarbetarnas engagemang och passion är en väldigt viktig del. I Oracles undersökning från 2015 så ser vi att engagemanget driver affären. 56 % blir mer produktiva när de är engagerade och 37 % mer lojala och 35 % mer kreativa. Detta gynnar ju både tillväxt och lönsamhet.

Om vi då lyfter fram bra content så blir effekterna ännu mer stolta medarbetare som agerar som ambassadörer, samt att man får rätt kommunikation med omvärlden. Engagerade medarbetare är en pusselbit i att lyckas med sitt contentarbete, den andra biten är omvärlden och kunderna. Jag skulle vilja konstatera att i en modern organisation så har intern och extern kommunikation flätats samman, allt är transparent. Lyckas man få fram ett bra engagemang bland medarbetare och därifrån skapa ett bra content, så kommer kunderna att kunna ta del av vad företaget är passionerat över och på så sätt stärker det hela affären.

Kanske har ni läst Sverigestudien som kom i våras? Studien är värd att ta del av och ger insikter om de värderingar som präglar det svenska samhället. Studien visar att det just nu är en positiv utveckling på arbetsplatserna, det är bra. Vad som däremot är oroväckande är att vi fortfarande har ett lågt kundfokus i jämförelse med andra länder. Det saknas tyvärr också värderingar som är relaterade till att driva förändring i våra organisationer, trots ökad digitalisering och globalisering. Skärpning Sverige.

En del som skulle kunna vara ett stöd i att öka kundfokus, är att låta kunderna ta del av content skapat utifrån medarbetarnas passion. Till exempel då produktchefen nämner att hon gillar att handskissa produkterna, så är det en självklar story att kunna få följa hennes arbete från skiss till färdig produkt, kanske i ett rörligt format. Det är en fantastisk potential i att berätta personliga storys och inviga kunderna i sin passion, att därmed skapa en ”content kultur” där det interna och externa flätas samman. Något som vi byråer också kan fundera lite över, för borde inte vi berätta mer för våra kunderna vad vi är passionerade över?

Behöver jag berätta att workshopen med den nya kunden avslutades med bra och passionerade contentidéer? Det blev content som engagerade och skapade effekter både hos medarbetarna och kunderna.

Och lappen med ordet ”Passion” sitter kvar.

 

Ps. Vad gäller engagemanget i kommunikationsbranschen i Sverige så har Regi genomfört en undersökning under maj månad i år. Närmare 500 medarbetare i kommunikationsbranschen har deltagit och det genomsnittliga engagemangsindexet i hela undersökningen är så högt som 3,98 av 5. Undersökningen visar att den sociala delen är viktig, det vill säga att ha bra kollegor och få förtroende – snarare än att ha rätt verktyg i arbetet. Den 25 augusti är ni välkomna på frukostseminarium som Swedish Content Agencies anordnar tillsammans med Regi och PP Pension. Där presenteras hela ”Engagemangsundersökningen”. Välkomna!