Kundupplevelsen är krävande – men underbar

Maria Westman

Maria Westman

0rdförande

C by West

16 april 2019 |

I Swedish Content Agencies verksamhetsberättelse för 2018 delade styrelsen med sig av sina hetaste trendspaningar om content marketing. Det här är den sjätte spaningen, skriven av Maria Westman.

”Användarbeteendet idag har egenskaper som ”krävande”, ”otålig” och ”nyfiken”. Utav digitaliseringens effekter är det kanske inte så många positiva egenskaper från användarna, men samtidigt blir då också arbetet med att skapa bra kommunikation och content marketing också lite mer utmanande. Det är bra för kreativiteten att det ställs krav, då tvingas aktörer gå utanför boxen och tänka nytt – det är ju faktiskt alldeles underbart. Krävande kunder och användare kommer att vara ett konstant framtida tillstånd. Så: fokus på kreativiteten och se till att använda mer ny teknik i processer och lösningar.”