Så mäter du effekten av content marketing

10 november 2016 |

Färska undersökningar från Content Marketing Institute visar att de företag som är mest framgångsrika i sitt content marketing-arbete har tydliga mål och mäter effekten regelbundet. Det är inte en slump.

BjornOwenGlad2-1024x885Att mäta effekten av marknadsföring har alltid varit svårt. Men det har aldrig varit lättare än nu. Den amerikanske politikern och affärsmannen John Wanamaker (1838-1922) sa att ”half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half.”

Wanamaker må kallas för ”The Father of Modern Marketing”, men hans bevingade citat har blivit omodernt. I dag kan vi nämligen mäta långt mer än på hans tid. Faktum är att det mesta kan mätas, men att många låter bli.

Mät mer. Men mät rätt
För att mäta effekten av content marketing behöver du två saker: rimliga mål och tydliga kpi:er. Målen bör vara verkliga, affärskritiska, mål såsom antal genererade leads, bokade möten, nya affärer eller återkommande kunder. Kpi:erna måste tydligt visa att innehållet bidrar till att uppnå målen.

Beroende på vilka mål du vill uppnå, vilken typ av innehåll du publicerar och vilka kanaler du använder kan kpi:erna se helt olika ut. Detta är sju kpi:er som de flesta marknadsförare borde hålla koll på.

  1. Distribution: Vilket innehåll distribueras på rätt sätt för att nå rätt mottagare?
  2. Konsumtion: Vilken innehåll konsumerar mottagarna, och på vilket sätt?
  3. Delning: Vilket innehåll delar mottagarna? När, var och hur mycket?
  4. Leadsgenerering: Hur, när och till vilken kostnad konverterar mottagaren med hjälp av ditt innehåll?
  5. Försäljning: Hur, när och till vilken kostnad blir dina leads till betalande kunder.
  6. Varumärke: Hur och på vilket sätt förändras kännedomen och upplevelsen av ditt varumärke över tid med hjälp av ditt innehåll?
  7. Besparing: Hur stora resurser kan du spara över tid genom att skapa innehåll som besvarar din publiks frågor?