Tre skäl till varför content ännu är kung

17 januari 2018 |

Contentbranschen har en ljus framtid online. Med ökande konkurrens, ökar också kraven på kvalitetsinnehåll. Google är med och driver trenden.

 

Gustav Palm, SEO-ansvarig på Curious Mind, vet varför content ännu regerar.

Gustav Palm, SEO-ansvarig på Curious Mind, vet varför content ännu regerar.

När investeringar i digitala kanaler ökar är det naturligt att ribban och kraven höjs. Kravet på bättre content i digitala kanaler har fått karaktären av en snöboll som rullar allt fortare. Trenden drivs i huvudsak av tre faktorer:

1. Googles utveckling

Google har det senaste året tagit ett teknologiskt språng och blivit duktiga på att hitta korrelationer i stora mängder data. Det innebär på ren svenska att de lärt sig skilja på kvalitetsinnehåll och innehåll som bara är blaj. Syftet utifrån Googles perspektiv är enkelt: Ju fler nöjda användare de får, desto mer pengar kan de tjäna på sin annonsplattform AdWords.
Det här är bara början. Google kommer fortsätta bli bättre på att skilja agnarna från vetet, vilket innebär att alldeles oavsett hur duktig du är på att förstå algoritmerna, kommer det bli mycket svårare att nå topplaceringar med tunt innehåll.

2. 10 x content blir ny standard

Trenden att allt fler företag satsar på genomarbetat innehåll, har inte på något sätt svalnat. Snarare tvärtom. Ribban för vad som anses vara bra content, har höjts avsevärt. I USA, där nya trender oftast kan spåras först, talar man numera om 10 x content.
10 x content är idén om att det inte längre räcker att bara vara lite bättre än konkurrenterna. När målgruppen dränks av innehåll från så många avsändare, behöver contentproducenter vara mycket bättre. Vi måste fråga oss själva:
”Hur skapar vi innehåll som är tio gånger bättre än det som redan har publicerats inom området?”
Det är så vi sticker ut idag. Contentbyrån gynnas förstås av en sådan utveckling.

3. Fans är den nya målgruppen

Det pågår ett systemskifte. Idag har vi en ny digital generation, uppvuxna med att ignorera annonser. De är mer pålästa än tidigare och söker själva efter varumärken som kan lösa deras problem.
För att skapa en hållbar relation till den här målgruppen räcker det inte med att köpa annonser. Företag som vill bygga livskraftiga varumärken behöver interagera med kunderna, antingen genom att göra deras liv lättare eller roligare. Detta utan att huvudfokus ligger på att sälja. Det gör att de klassiska principerna för content marketing trycker ut den traditionella reklamen.

Slutsatser

Sammantaget skapar de här tre faktorerna ett digitalt landskap som börjar mogna.
Marknadsföringsbudgetarna kommer i allt högre grad att styras om till digitala kanaler. Främst är det den betalda sökannonseringen på Google som flyttar fram positionerna, men även SEO har en kraftig tillväxt. Enbart den svenska SEO-branschen ökar med nära 29 procent och når 450 miljoner kronor i omsättning, enligt en undersökning gjord av SEO-byrån Brath AB.
I ett land där 90 procent av befolkningen söker efter produkter och tjänster på nätet, kan vi räkna med att investeringarna kommer öka än mer i framtiden.

Det här är goda nyheter för oss i contentbranschen. Kombinationen ökade investeringar och högre krav på innehåll, ligger precis i linje med vår affärsidé: kvalitet.