Vi vill beröra på djupet

16 april 2019 |

I Swedish Content Agencies verksamhetsberättelse för 2018 delade styrelsen med sig av sina hetaste trendspaningar om content marketing. Det här är den andra spaningen, skriven av Benke Carlsson.

”En fortgående trend inom content marketing är ett fortsatt fokus på sådant som ger syfte och mening. Eftersom det finns så mycket innehåll, så mycket data, så mycket konkurrens, så mycket som ser exakt likadant ut, vill många fler söka en mer syftesdriven kommunikation. Det som särskiljer och tar en position gentemot konkurrenter. Innehåll som berör på riktigt, och som skapar värde och djupare mening.”