Arvid Nordquists – kundtidning, nyhetsbrev

Birdh har utvecklat redaktionella koncept för ett flertal marknadskanaler åt Arvid Nordquist. Inspirerande redaktionellt innehåll kring mat, vin/öl och kaffe ökar försäljningen och stärker relationerna med slutkonsumenter och återförsäljare. Kundtidningen Smaka produceras löpande fyra gånger per år