Astra Zeneca, Ny webbplats

Tillsammans med AstraZeneca tog Intellecta fram den webbstrategi och det koncept som skulle styra arbetet med den nya webbplatsen. Intellecta ansvarade för arbetet att ta fram wireframes, design, textbearbetning och programmering av webbplatsen.