Banverket- profilrevidering

Analys och utvärdering av befintlig image och önskad identitet för att identifiera problem och åtgärdsrekommendationer. Ett webbaserat verktyg togs fram för att skapa en enhetlig och stark profil.