Bokmässan – kommunikation i både print och på webb

Bokmässan tillhör ett av Sveriges ledande kulturevenemang och lockar varje år cirka 100 000 besökare till Svenska Mässan i Göteborg. Två viktiga kanaler för att marknadsföra evenemanget och samtidigt presentera innehållet på mässan är seminarieprogrammet i tryckt och digital form och den tryckta mässtidningen. Både produkterna har ett starkt genomslag i respektive målgrupp och hela 71 procent av besökarna läser mässtidningen.
Som komplement till seminarieprogrammet produceras också två digitala utskick, som riktar sig till mässans huvudmålgrupper: lärare och biblioteksansvariga.
Break a Story producerar även tryckt kommunikation som distribueras under mässan. ”Seminarieguiden” hjälper besökarna att hitta rätt seminarielokal och ”Mässkartan” är en karta över mässområdet med bland annat alla utställare, scener och restauranger.