Klarna: Klarna Knowledge

Hur skulle Klarna övertyga e-handlare i resten av norden, i USA och i Storbrittannien att välja deras tjänster? Med content såklart! Resultatet blev bland annat 500% fler besökare på hemsidan efter ett år.

 

I Sverige är Klarna välkänt och har en dominant ställning på e-handelsmarknaden. Men på de flesta andra marknader, i synnerhet utanför Norden, är varumärket mer eller mindre okänt. Det innebär en utmaning när man försöker sälja sina betalningslösningar till företag i andra länder. Framför allt till små- och medelstora e-handlare, där konsumentorienterande kampanjer med “Smoooth Dogg” inte nödvändigtvis räcker för att övertyga om att Klarna är rätt partner.

Därför är det strategiskt viktigt med en kanal som etablerar Klarna som “thought leaders” inom e-handel, för att bygga förtroende och generera nya kunder. Denna kanal måste fungera i en global kontext, särskilt i USA och Storbritannien som är prioriterade tillväxtmarknader. För att lyckas med detta är content marketing en central pusselbit.
Eftersom Klarna inte är som andra banker och betalningslösningar, med blå logotyper och formellt (tråkigt) tilltal, krävs något som sticker ut i kategorin. Tonaliteten måste kännas igen från bolagets övergripande kommunikation, utan att för den sakens skull bli för “reklamig” eller tumma på innehållets trovärdighet och kvalitet.

Målgrupp

Små- och medelstora företag inom e-handel, med särskilt fokus på USA och Storbritannien. Även de nordiska länderna är fortsatt viktiga marknader.

 

Att stärka Klarnas roll som experter inom e-handel och därigenom generera nya företagskunder.

Lösning och kanalval

I början av 2018 togs beslut om ett rejält nytag kring Klarnas contentinitiativ “Klarna Knowledge” – vid den tiden en enkel blogg i sin linda med fåtalet artiklar om e-handelsvärlden. Arbetet inleddes med ett antal workshops där en liten grupp på ansvariga på Klarna och byrån satte en redaktionell grund med bevakningsområden, intressanta ämnen, tänkbara rubriker, målgruppens förebilder, relevanta kanaler samt journalistiska grepp och format.

Parallellt med den redaktionella processen inleddes ett projekt för att utveckla en helt ny version av sajten, både rent tekniskt (back end) och utseendemässigt (front end). Målsättningen var att skapa en sajt som kombinerar modemagasinets höga nivå av finish och affärstidningens matnyttiga innehåll med ett modernt tilltal. I december 2018 sjösattes den i sin nuvarande tappning.

Publiceringstakten på sajten ligger i dagsläget på 2-5 artiklar/vecka som produceras inhouse och av en skribent från byrån. Därtill publiceras versioner av innehållet – också i rörliga format såsom explainers och casefilmer – på Linkedin och Facebook samt i mejl till befintliga och potentiella kunder.

Klarna Knowledge har under arbetets gång växt och är nu en viktig och bärande pusselbit i Klarnas varumärkesarbete och – framför allt – i arbetet med att locka nya kunder.

 

En graf som visar att trafiken på hemsidan åkat med 500% under 2018.

Antalet sessions på Klarna Knowledges hemsida ökade enormt.

När 2018 summerades hade trafiken till Klarna Knowledge (mätt i antal sessions) ökat med mer än 500 procent jämfört med året innan. Den positiva utvecklingen har accelererats under 2019. Drygt 50 procent av sajtens besökare kommer nu från USA.

Förklaringen, utöver snyggare paketering och bättre innehåll, är ett ökat fokus på spridning mot relevanta målgrupper i sociala medier (både organiskt och köpt) liksom sökordsoptimering. Andelen besökare som kom från sociala medier uppgick till 45 procent av den totala trafikmängden under 2018.

Artiklarna från Klarna Knowledge har visat sig vara effektiva verktyg för att bygga räckvidd och skapa engagemang till en låg kostnad. Antalet impressions på på Facebook för Knowledge har hittills överstigit 1,5 miljoner på de marknader som Klarna är aktiva. Även på Linkedin har artiklarna bidragit till att öka Klarnas närvaro.

Här kan du se den nya hemsidan

 

Klarna vill stärka sin roll som experter inom e-handel globalt. Syftet är att locka fler företagskunder, primärt i USA och Storbritannien. För att lyckas med det lanserades under fjolåret sajten Klarna Knowledge, med ny design och en hög redaktionell ambitionsnivå. Sajten är nu en viktig pusselbit i Klarnas varumärkesarbete och antalet besökare har ökat med över 500 procent.

Juryns motivering

Det är modernt, spännande och snyggt. Med smarta vinklar och en läcker design lyckas man förena modemagasinens magi med affärspressens krav på kunskapstungt innehåll. Inte konstigt att trafiken ökar stadigt och lockar nya kunder både i Sverige och internationellt. Det här är smooth content marketing. Grattis Klarna!