Riksdagen: Så arbetar riksdagen med utrikespolitiken

Hur förklarar man hur riksdagen arbetar med utrikespolitiken så att alla förstår? Här berättar Chimney om hur de hjälpte riksdagen med just det, vilket resulterade i ett förstapris för årets infografik i Swedish Content Awards 2019.

 

Riksdagen har fem uppgifter; att besluta om lagar, besluta om statens budget, kontrollera regeringen, arbeta med EU-frågor och arbeta med utrikespolitiken. Uppdraget från Riksdagsförvaltningen var att producera animerade filmer som beskriver huvuduppgifterna.

Filmen Så funkar utrikespolitiken är en av filmerna i serien.

Tillsammans med Riksdagsförvaltningen utvecklades idé för filmen. Arbetet har sedan omfattat allt från manusbearbetning och storyboard, till illustration, animation och ljudläggning.

Filmerna har tagit avstamp i Sveriges riksdags rörliga och animerade manér, vilket är framtaget av Chimney. Utgångspunkten har också varit Riksdagsförvaltningens kommunikationsstrategi och inriktningen för Riksdagsförvaltningens arbete med film.

Filmen riktar sig till alla, det vill säga människor i alla åldrar, med olika bakgrund och i olika skeden av livet.

En stor utmaning för kommunikation om Sveriges riksdag är just detta, att målgruppen är så bred.
Det finns dock också ett antal segmenterade målgrupper; utbildningsväsendet, elever, ungdomar, samhällsintresserad allmänhet och media.

Syftet med filmen är att på ett pedagogiskt, tydligt och lättillgängligt sätt informera om hur riksdagen arbetar med utrikespolitiska frågor.

Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagsförvaltningens kommunikation ska ge folket tillförlitlig information om det parlamentariska arbetet. Saklig och partipolitisk neutral information värnar förtroendet för riksdagen och för demokratin.

Filmen ska bidra till att målgruppen får ökad insyn i och förståelse för riksdagens arbete att tillsammans med regeringen forma den svenska utrikespolitiken.

Riksdagens arbete med utrikespolitiken är ett omfattande och komplext ämne vilket har gjort arbetet med filmen utmanande, då syftet med filmen är att på ett både pedagogiskt och lättillgängligt sätt förmedla innehållet till en bred målgrupp.

 

Filmen finns på Sveriges riksdags Youtube-kanal samt har publicerats på riksdagens Twitter-konto. Filmen kommer klippas till kortare digitala annonser för att driva trafik till Youtube-kanalen där riksdagens fem uppgifter beskrivs.

Riksdagen har fem uppgifter och att arbeta med utrikespolitiken är en av dessa. Filmen riktar sig till en bred målgrupp och tar avstamp i Sveriges riksdags rörliga och animerade manér. Filmen ska bidra till att målgruppen får ökad förståelse för riksdagens arbete att tillsammans med regeringen forma den svenska utrikespolitiken.

Juryns motivering

I en bransch där komplicerat och ofta lite svårt innehåll ska nå ut och förstås av målgruppen ”alla” är det extra roligt att juryn lyfter fram motiveringen med ord som pedagogiskt, lättillgängligt och till och med coolt.