DJURENS RÄTT – TIDNINGEN SOM GÖR SKILLNAD

Tidningsmakarna har särskilt stor erfarenhet av att arbeta med medlemsorganisationer.

Tidningen Djurens Rätt används aktivt i föreningens medlemsrekryterande arbete och bidrar starkt till att medlemsantalet ökar.

I Djurens Rätt arbetar Tidningsmakarna även med strukturerade PR-insatser för att stärka organisationens varumärke och rekrytera fler.