Göteborgs stad, årsredovisning

Göteborgs stads årsredovisning har flera gånger prisats för sin presentationsteknik och form. Sedan 2010 finns årsredovisningen även tillgänglig i en digital form där läsaren, till skillnad från i en vanlig pdf, lätt kan röra sig mellan flera dimensioner i det stora dokumentet. Newsroom ansvarar för formgivning av den tryckta versionen och totalproduktion av den digitala versionen.

Här kan du se den digitala årsredovisningen.