Karolinska Universitetssjukhuset

Steget från papper till webb har gett Karolinska Universitetssjukhuset en mer snabbfotad bevakning. På sajten, K-Magasin, finns ett bloggflöde för aktuella nyheter eller gästskribenter, och via sociala medier får artiklarna allt större spridning. Sedan 2014 gör vi dessutom en egen podcast som tar magasinet ännu närmare läsarna. I varje avsnitt fördjupar vi oss i ett specifikt tema ihop med ledande forskare på området. Make Your Mark producerar även rörlig kommunikation inom uppdraget.