Naturskyddsföreningen

För Naturskyddsföreningen har vi utvecklat en redaktionell sajt för medlemstidningen Sveriges Natur och gett den tryckta tidningen ett nytt redaktionellt koncept. Detta för att maximera spridningen av det redaktionella innehållet och på sikt öka Naturskyddsföreningens medlemsantal. För att stärka den digitala närvaron kompletterades insatserna med en spridningsstrategi för Sveriges Naturs övriga kanaler i form av nyhetsbrev, Facebook, Twitter och Instagram. Vi har även utvecklat designen för Sveriges Naturs digitala nyhetsbrev och producerar filmer som hjälper till att öka spridningen i sociala medier.