Nordiska Kompaniet

NK:s traditionella kundmagasin NK Stil har sedan 2013, då Make Your Mark fick uppdraget, utvecklats till ett 360-koncept. Magasinet har successivt ynglat av sig i nischade systertitlar som Stil Hem, Stil Man och Stil Skönhet. Make Your Mark sköter numera också den digital kommunikationen. Vi gör dessutom en floorguide på engelska som delas ut på varuhusgolven och hotell. Och vårt redaktionella innehåll lever vidare på vepor och i butiksmaterial.