Scania: Redaktionellt i 360°

Scania har i nära samarbete med Appelberg byggt sin extern-och internkommunikation kring Scania Newsdesk. Med ett redaktionellt tänk planeras och produceras tusentals storys varje år från nyhetsdesken i Södertälje som sedan distribueras globalt. Konceptet med ett redaktionellt arbetssätt ger Scania en samlad kontroll över budskapen, såväl internt som externt, och skapar kostnadsfördelar och goda synergieffekter. Appelberg har folk på plats hos Scania samt ett stort team som löpande producerar plattformsoberoende content till lastbilstillverkaren som i allra högsta grad har blivit en samhällsaktör att räkna med, mycket tack vare sitt proffsiga kommunikationsarbete.