Steg för Livet

Var sjätte timme tar en person livet av sig i Sverige. Pro bono skapades kampanjfilmen Steg för Livet på uppdrag av Suicidprevention i Väst och Västra Götalandsregionen. Filmen och hela kampanjen syftade till att uppmärksamma självmordsstatistiken samt visa att man med hjälp av omtanke – och några vägledande steg – kan rädda en människa från att ta sitt liv.