Svenska Tandsköterskeförbundet – helhetskoncept

För Svenska Tandsköterskeförbundet, som samlar tandsköterskor inom såväl privat som offentlig regi, har vi ett helhetsansvar för kommunikationen. Medlemsmagasinet som kommer ut med fyra nummer per år är förbundets viktigaste kanal för att informera och att bygga en gemenskap mellan medlemmarna. Den har också blivit en viktig röst i samhällsdebatten, med fokus på tandvård och tandsköterskans situation.
Dessutom har vi skapat och underhåller förbundets webbsida, samt producerar sex digitala nyhetsbrev per år.