SVERIGES ADVOKATSAMFUND – TIDNING, ÅRSREDOVISNING, BÖCKER

Tidskriften Advokaten ges ut av Sveriges Advokatsamfund med nio nummer per år, cirka 64 sidor. Tidningen är en av Sveriges viktigaste tidskrifter inom rättsområdet.

Tidningsmakarna producerar även årsredovisning och böcker för Sveriges Advokatsamfund.