Steen & Ström – digital contentstrategi

Inspiration, know how och lekfullhet. Steen & Ström stärker identiteten för sina fem svenska köpcentrum med smart contentstrategi för webb och sociala medier.

För Steen & Ström har Birdh utvecklat en contentstrategi för sociala medier och webb till fem svenska köpcentrum. Birdh driver den löpande produktionen och producerar och publicerar innehåll som skapar engagemang och driver trafik. I contentplanen finns filmer, bilder, artiklar och spel som stärker shoppingupplevelsen, positionerar köpcentrumen och skapar strategisk närvaro i kundernas flöden. En viktig målsättning har varit att skapa innehåll som driver lokalt engagemang och samtidigt utnyttjar synergierna i centralt styrd planering och produktion.