Tidningen Trossen

Trossen är ett magasin som fyra gånger per år går ut till Sjöräddningssällskapets drygt 100 000 medlemmar. Sjöräddningssällskapet finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter och donationer, och är beroende av sina medlemmar. Därför krävs en stark vi-känsla och ett av tidningens syften är just att stärka samhörigheten mellan frivilliga sjöräddare och föreningens övriga medlemmar. Tidningen ska även sprida nyttig kunskap om båtliv och sjösäkerhet samt öka kännedomen om Svenska Sjöräddningssällskapets verksamhet.