Tillsammans i kampen mot barncancer

OTW har arbetat med Barncancerfonden sedan 2009. Vi producerar en rad olika redaktionella produkter som bidrar till organisationens mål att sprida kunskap om barncancer och att samla in pengar till forskning och stöd till drabbade. Vi producerar löpande tidningen Barn&Cancer som går till drabbade familjer och släktingar, vårdpersonal, skolpersonal, privata givare, företagsgivare och allmänheten. OTW producerar också Magazine of Hope till givare och potentiella givare, och Barncancerrapporten, en populärvetenskapligt hållen beskrivning av den pågående barncancerforskningen som Barncancerfondens insamling bidrar till.

Magazine of Hope