Värderingsarbete Swegon

För att möta förändringar i omvärlden behövde Swegon nya värdeord och en plan för hur de skulle spridas och implementeras i organisationen, som är spridd över stora delar av världen. Rubrik har stöttat Swegon hela vägen i arbetet, från framtagandet av själva värderingarna till ett helhetskoncept för implementeringen. Konceptet består bland annat av en film som beskriver bakgrunden till de nya värderingarna, workshopmaterial och en digital plattform för utbyte av erfarenhet mellan Swegons olika bolag och arbetsplatser. Rubrik producerar också Swegons interntidning Oxygen på fem språk, vilket blir ytterligare en viktig kanal för förankringen av de nya värdeorden.